Kurz typ B

Do skupiny motorových vozidiel B patria:                                                                                                               Vek 17 rokov                                                        

 

motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

 b48769ef339c65ab7ad8a50ec5c1207d.pngcuvision-and-cuvolution-concept-vans-4.jpg02.jpg

 

jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b) zákona o cestnej premávke, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

 

 

 

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM a B1

 

73123bc0dfd8217a841b3c19405f747c.pngscreen-0.jpg

 

Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

 

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

 

Easy-does-it-with-John-Deere-s-new-compact-tractor.jpg

 

 

 Cena     Kolok

   690           33

Aktuálne kurzy

Momentálne nie sú voľné termíny

Informácie

Adresa

Kontakt

Kontaktujte nás

Kontakt

Vaša správa bola odoslaná.