Doškoľovací kurz

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.

Skupina -  Cena

   B        -    270 €

   C        -    380 €

  CE       -    410 €

Informácie

Adresa

Kontakt

Kontaktujte nás

Kontakt

Vaša správa bola odoslaná.